Tuesday, January 24, 2017
میتوان بسیج را را بحق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهانی نامید.
   |   
بسیج به کیفیت‌بخشیدن روزافزون به خود نیازمند است و این حلقات «صالحین»، از کارهای بسیار خوب و برجسته است و در طریق همین تکمیل بسیج قرار دارد که ان‌شاءالله روز به روز باید آن را کاملتر کرد.  
   |   
مطمئن باشید اگر حضور بسیج مستضعفین در هشت سال دفاع مقدس نبود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگری بود.
   |   
بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همة مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده‌اند.
   |   
بسیج تنها تا آن روز پیروز است که در یک دست بسیجی«قرآن» و در دست دیگرش«سلاح» باشد.
   |   
انكار بسيج, انكار بزرگترين ضرورت و مصلحت براي كشور است.
   |   
 بسيج مدرسة عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته‌هاي رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده‌اند
   |   
بسيج شجرة طيبّه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه‌هاي آن بوي بهار وصل و طراوات یقين و حديث عشق مي‌دهد
   |   
بسیج مسجد امام سجاد(ع)
بسیج مسجد امام سجاد(ع)
بسیج مسجد امام سجاد(ع)
بسیج مسجد امام سجاد(ع)
بسیج مسجد امام سجاد(ع)
بسیج مسجد امام سجاد(ع)


شهدای مسجد

پیام ولایت

بهمن 19, 1393

بچه های مسجد

آذر 06, 1393

Links